0
Presume de Galicia

Fotos máis votadas

PRESUMIDOR
DO DIA

Sitios con encanto

Sitios con encanto (2)

Castiñeiras ,Ribeira (1)

Castiñeiras ,Ribeira

Amencer na Península da Paz (1)

Amencer na Península da Paz

Lourido (1)

Lourido

La Mar de Ben (1)

La Mar de Ben

PRESUMIDOR DA
SEMANA

Puente Romano de A Ramallosa

Puente Romano de A Ramallosa (14)

Solpor en Sabaris! (14)

Solpor en Sabaris!

Despidiendo el verano (13)

Despidiendo el verano

Ourense Máxico (3)

Ourense Máxico

Sitios con encanto (3)

Sitios con encanto

PRESUMIDOR
DO MES

Solpor en Sabaris!

Solpor en Sabaris! (94)

Puente Romano de A Ramallosa (93)

Puente Romano de A Ramallosa

Despidiendo el verano (90)

Despidiendo el verano

San Vicente del Mar (61)

San Vicente del Mar

Laxe (37)

Laxe

PRESUMIDOR
DO ANO

Despidiendo el verano

Despidiendo el verano (398)

Solpor en Sabaris! (358)

Solpor en Sabaris!

Desde la fortaleza de Monterreal (278)

Desde la fortaleza de Monterreal

San Vicente del Mar (228)

San Vicente del Mar

Laxe (146)

Laxe