E maxico caminar por galicia nun dia de choiva, maxicas vistas e natureza, historia e ver a vida trancurrir, paseandi so o axompañado polos teus pensamentos o por unha persoa especial

Categoría:

Aplausos conseguidos:

Usuario:

Torre de Hércules nun dia de choiva