Unha fotografía do Río Miño ao paso da Ponte Romana de Lugo.

Categoría:

Aplausos conseguidos:

Usuario:

Río Miño na Ponte Romana (Lugo)